Polityka prywatności

Witamy w spinambacasino-pl.click! W tej polityce prywatności przedstawiamy informacje na temat tego, jak gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Zależy nam na ochronie Twojej prywatności i zachowaniu poufności Twoich danych. Przeczytaj tę politykę prywatności, aby dowiedzieć się, jak działamy i jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje na tej stronie internetowej (dalej określanej jako 'Strona') obsługiwanej przez nas (dalej określanej jako 'my', 'nas' lub 'nasza'). Ta polityka reguluje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy dane osobowe osób korzystających z naszej Strony (dalej określane jako 'Użytkownik', 'Ty' lub 'Twój'). Z wyjątkiem określonych w tej Polityce Prywatności, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody. Korzystając z naszej Strony, wyrażasz zgodę na postępowanie określone w tej Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Podczas korzystania z naszej Strony możemy zebrać pewne dane osobowe od Ciebie. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o preferencjach i zainteresowaniach.

Gromadzimy te dane osobowe jedynie wtedy, gdy sami nam je udostępnisz, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej Stronie.

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu

Gromadzimy te dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania, rozwiązania problemów technicznych, dostarczenia Ci informacji o naszych usługach oraz ewentualnego przyszłego kontaktu z Tobą.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy zebrane dane osobowe w celu:

  • Kontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na Twoje zapytania
  • Dostarczania Ci informacji na temat naszych usług
  • Prowadzenia analizy statystycznej w celu ulepszania naszych usług

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz usunąć swoje dane z naszych baz danych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych przez Internet informacji. Korzystanie z naszej Strony odbywa się na własne ryzyko.

Twoje dane osobowe są u nas chronione za pomocą różnych środków, takich jak:

  • Ograniczenie dostępu do Twoich danych osobowych tylko dla osób, które muszą mieć do nich dostęp w celu świadczenia usług
  • Użycie dobrej praktyki zabezpieczeń, takiej jak szyfrowanie danych
  • Regularne przeglądy naszych metod zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, w celu zabezpieczenia przed dostępem nieuprawionym

Twoje prawa

Masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami. Poniżej wymieniamy Twoje prawa w związku z danymi osobowymi:

Prawo dostępu: Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to masz prawo uzyskać dostęp do tych danych i pewnych informacji z nimi związanych.

Prawo do sprostowania: Masz prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia Twoich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia: Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli już nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub jeśli odwołasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład gdy kwestionujesz prawidłowość danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który można odczytać maszynowo, oraz przekazać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie.

Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, na przykład w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem .

Z biegiem czasu możemy dokonywać zmian w tej Polityce Prywatności, a zmiany te będą widoczne na tej Stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej Polityki Prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk ochrony danych.