Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego spinambacasino-pl.click. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień zawartych w regulaminie.

I. Ogólne postanowienia

1. Serwis spinambacasino-pl.click jest platformą internetową, która umożliwia użytkownikom rejestrację i zarządzanie domenami internetowymi.

2. Korzystanie z serwisu możliwe jest po założeniu konta użytkownika oraz akceptacji regulaminu.

3. Wszystkie treści zamieszczone na serwisie spinambacasino-pl.click są chronione prawem autorskim.

II. Rejestracja i konto użytkownika

1. Aby założyć konto użytkownika w serwisie spinambacasino-pl.click, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie głównej serwisu.

2. Podczas rejestracji należy podać prawdziwe i aktualne dane osobowe.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta.

  • Utrata lub ujawnienie danych logowania powinno być niezwłocznie zgłoszone administracji serwisu spinambacasino-pl.click.
  • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa.

III. Korzystanie z serwisu

1. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu spinambacasino-pl.click zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zabrania się umieszczania w serwisie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, obscenicznym lub naruszającym prawa osób trzecich.

3. Użytkownik nie może dokonywać żadnych działań, które mogą naruszać bezpieczeństwo lub funkcjonowanie serwisu spinambacasino-pl.click.

IV. Odpowiedzialność

1. Administracja serwisu spinambacasino-pl.click nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody ani utratę danych wynikające z korzystania z serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane przez niego w serwisie.

V. Polityka prywatności

1. Dane osobowe użytkowników serwisu spinambacasino-pl.click są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Administracja serwisu gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
  • Wykorzystanie danych osobowych jest ograniczone do celów związanych z funkcjonowaniem serwisu.
  • Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.